របៀប​ Root និង Unlock Samsung Galaxy S (GSM)

បើមានបញ្ហាខាងគេហទំព័រយើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ,​ ប៉ុន្តែយើងបានសាកល្បងជាច្រើនដងហើយវាដំណើរការល្អណាស់

ប្រភព៖ http://www.techzek.com/

ជាធម្មតាពេលទិញទូរស័ព្ទ GALAXY S មិនថាពីអឺរ៉ូប អាមេរិច គឺមានការជាប់ Lock ដោយមិនអាចប្រើ Sim Card ដ៍ទៃទៀតបាន។ ប៉ុន្តែកុំព្រួយ ខ្ញុំអាចជួយអាច Unlock ជារៀងរហូតមិនខ្វល់បើទោះបីជា Update ទៅ វើសិនអ្វីក៍ដោយ ។ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណា

 1. របៀបទីមួយមិនបាច់ root គឺប្រើ General Unlock code អាចដោនឡូដបានតាមរយះ ( http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=385937&d=1282512284)
 • ចុច unzip ទុកមួយកន្លែង នៃ General Unlock code
 • លើទូរស័ព្ទសូមចូលលើ samsung galaxy s ចុចលើ Menu->setting->application->development->Click on debug mode
 • ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយ computer តាមរយះ USB  (អាចដោនឡូដ drive តាមរយះ samsung.com ->galaxy s -> support -> download driver for samsung galaxy s) ត្រូវប្រាកដថា driver បាន install ត្រឹមត្រូវ
 • ចុចលើ General Unlock code វានឹងបង្ហាញ code  (បើមិនចេញចូលទៅរបឿបទី២)
 • ដាក់ស៊ីមដទៃចូល ទាមទា ដាក់ çode វាយចូល ចប់ (បើមិនត្រូវសូមកុំព្យាយាមលើសពី២ដងព្រោះអាច Lock រហូត)

មើលរបៀបធ្វើតាមវីដេអូ៖

2. របៀបទីពី​ ៖

 • សូមធ្វើការ root ជាមុនសិនតាមរយះ​ super one click អាចរកបាននៅទីនេះ (ចុចដោនឡូដ)
  • លើទូរស័ព្ទសូមចូលលើ samsung galaxy s ចុចលើ Menu->setting->application->development->Click on debug mode
  • ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយ computer តាមរយះ USB  (អាចដោនឡូដ drive តាមរយះ samsung.com ->galaxy s -> support -> download driver for samsung galaxy s) ត្រូវប្រាកដថា driver បាន install ត្រឹមត្រូវ
  • ចុច super one click រួចចុចលើពាក្យ root រងចាំរហូតដល់ចប់
  • បើ root ជោកជ័យយើងនឹងឃើញ super user មានលើ Menu icon
  • សូមចូលលើ Market ដោនឡោដ Galaxy_S Unlock    (free) រួចចុច install រហូត successful
  • ចុចលើ Galaxy_S Unlock ចាំរហូតចេញ រូបរាង ចុចលើ galaxy s unlock
   • ចុចដំណាក់កាលទីមួយ -> yes -> allow
   • ចុចដំណាក់កាលទីពី -> yes -> allow
   • ចុចដំណាក់កាលទីបី (sim Unlock) -> yes -> allow រងចាំ រហូត reboot ពេលនោះជោគជ័យហើយ

  របៀបស្រដៀងនឹង unlock galaxy s2 សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមជាគំរូ

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in Android News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s