មានបញ្ហា Cydia​ ចេញពណ៌សស្លែត និង​ Safari មិនដំណើរការនៅរាល់ពេលបិទនិងបើកម៉ាស៊ីនមែនទេ?

ដំណោះស្រាយនេះសំរាប់តែ iPhone 4 GSM និង កំណែរជំនាន់ iOS5.0.1 តែប៉ុណ្ណោះ។

សូមចុចត្រង់នេះ​ 🙂 ដើម្បីរៀនដោះស្រាយ!

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s