ងាយស្រួលដោះឡក់ទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ Windows Phone 7.x.x

ឥឡូវនេះកាន់តែងាយស្រួលចំពោះអ្នកដែលចង់ Unlock Windows Phone 7 ឡើងទៅ។ តាមរយះ Chevron WP7  ដែលជាApp ប្រើសំរាប់ Windows Phone 7.x.x ដោយ Microsoft ទើបអនុញ្ញាត ដាក់អោយប្រើជាផ្លូវការ។

តំរូវការគឺមាន Window Live ID នឹង 9$

ជំហានទី 1: Log in ចូលវេបសាយ Chevron WP7 Labs បញ្ជូល Windows Live Account.

ជំហានទី2: ទិញសូហ្វែ ChevronWP7 unlock  តំលៃ $9 (សំរាប់មួយ) អាចប្រើ PayPal រឺក្រេដិតកាដ.

ជំហានទី3: ដោនឡូដនឹង Install unlock tool.

ជំហានទី 4: ចុចដំណើរការ unlock tool នឹងធ្វើតាមការនែនាំលើអេក្រង់

ជំហានទី 5: នៅពេលទូរស័ព្ទ window 7 អ្នកទទួលយល់ព្រម( accepted)ពី ChevronWP7 នោះទូរស័ព្ទអ្នកគឺ Unlock បានហើយ។

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in Phone & PDA News, Windows Phone News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s