អ្វីទៅជា Semi Untethered សំរាប់ iOS 5.0 / 5.0.1 នៅពេលដែលយើងជេលប្រេកម៉ាស៊ីនរួច?

ជាធម្មតា Jailbreak គឺប្រើសំរាប់ Hack iOS ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ ដំឡើងកម្មវិធី ផ្សេងៗ ដោយមិនចាំបាច់មានការ អនុញ្ញាតិ ពីក្រុមហ៊ុន APPLE  នឹងងាយស្រួលដោនលូដពី កម្មវីធីផ្សេងៗ ពីក្រុមហ៊ុន APPLE (App Store) ដោយមិនអស់លុយ តាមរយះ Instalous 4 .

តែក្រោយពី APPLE បានចេញអោយប្រើ នូវសេរី​iOS ថ្មីៗ ចាប់ពី 4.3.5 រហូតដល់ 5.0.1 មកក្រុម hackers មិនទាន់បាន​រកឃើញវីធី Jailbreak ជាលក្ខណះ untether គឺ​ប្រើបានតែជាលក្ខណះ tether (រាល់ពេល reboot រឺ power off គឺត្រូវចាំបាច់ boot តាមកម្មវី Redsn0w) ។

Semi untether ជាវីធីងាយដែលបានរកឃើញដោយក្រុម Hacker រាល់ពេល reboot រឺ power off គឺមិនចាំបាច់ boot តាមកម្មវិធី REDSNOW ទៀតទេ គឺអាច reboot ដោយខ្លួនឯងបាន តែមានបញ្ហាមួយចំនួនគឺថា រាល់កម្មវិធីដែល យកចេញពី cydia មិនអាចដំណើរការទេ  ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាវាជួយយើងក្នុងការ ប្រើ jailbreak IOS នៅឆ្ងាយពី COMPUTER នឹងអាចប្រើកម្មវីធី មួយចំនួន build in របស់ APPLE  បាន។

កម្មវីធំដែលមិនដំណើរការនូវពេលreboot ចូលជា Semi Untethered:

 • មិនអាចបើកវេបសាយ Mobile Safari
 • មិនអាចប្រើ mail app. អាចជំនួសដោយ Install any mail ពី App store ជំនួសពេល semi tether
 • មិនអាចប្រើ  jailbreak tweak, app, cydia លើកលែងតែ reboot ប្រើ redsnow ជាលក្ខណះ tether វិញ.
 • មិនអាចប្រើ notification

របៀបដំណើរការ៖ (ប្រើបាន Iphone,ipad នឹង ipod លើកលែងតែ iphone 4s នឹង Ipad2)

ដំបូងយើងត្រូវ tether jailbreak តាមរយះ Redsn0w សូមដោនឡូដសេរីចុងក្រោយរបស់ Redsn0w ទីនេះ

សូមចុចលើពាក្យ Jailbreak ប៊ូតុងលើ កម្មវីធី Redsnow រួចធ្វើតាមការនែនាំ ជាកាស្រេច

មើលវីធីធ្វើតាមវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

ក្រោយពីបាន tether jailbreak ហើយ អ្នកអាចដំណើរការ semi untether តាមរយះ ចូល ទៅ

 • Cydia >Manage>Source ចុច edit>source រួចវាយ http://thebigboss.org/semitether ចុច add source ។
 • ចូលទៅក្នុង Search លើ Cydia រកពាក្យ Semi tether រួចចុច Install ជាកាស្រេច

មើលតាមវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

3 Responses to អ្វីទៅជា Semi Untethered សំរាប់ iOS 5.0 / 5.0.1 នៅពេលដែលយើងជេលប្រេកម៉ាស៊ីនរួច?

 1. Pingback: What’s a ​Semi Untethered for Jailbroken iOS 5.0 / 5.0.1? | I Buy 1 – World News

 2. Anonymous says:

  សួស្តីបង​!​ សុខសប្បាយទេ?
  ខ្ញុំមានសំនួរមួយចង់សូរបង​ ទូរស័ព្ទរបស់ iphone4 v 5.0.1, firmware 04.10.01 នៅពេលដែលអស់ថ្ម​ បន្ទាប់មកខ្ញុំបើកឡើងវិញ​ ស្រាប់កម្មវិធីមួយចំនួនមិនអាចបើកបានដូច​ Cydia installus មិនដំណើរការ តើមានអ្វីធីណាដែលអាចធ្វើអោយវាដំណើរការឡើងវិញបាន? ហើយនៅពេលដែលធ្វើ​តើកម្មវិធីមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ​ បាត់ដែរីទេ?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s