[វីឌីអូ] ជេលប្រេកនិងអាប់ដេត អាយអូអេស ជំនាន់ទី 5.0​ និង 5.0.1 មិនអោយជាប់ឡក់ ហើយប្រើនៅលើ Windows ជាមួយកម្មវិធី Sn0wbreeze

កម្មវិធីនេះសំរាប់តែ: iPhone 4 , 3GS , All iPad 1 , iPod Touch 4 G, 3G។

Download ទាញយកកម្មវិធីនេះ: Sn0wbreeze v2.8b11 (For iOS 5.0/5.0.1)

ខាងក្រោមនេះជាវីឌីអូសំរាប់រៀនជេលប្រេកនិងអាប់ដេត:

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s