វិធីងាយបំផុតសំរាប់ Root ឬ Jailbreak និង Unlock Samsung Galaxy S2 Series

បើមានបញ្ហាទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង។ ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំសាករួចហើយគឺដំណើរការល្អណាស់!

ចំពោះអ្នកមាន Samsung galaxy s2 series មិនថាមកពីប្រទេសណាទេ ដែលជាប់ LOCK មិនអាចប្រើ Simcard ដ៍ទៃបាន សូមមើល វិធីដោះសោដោយងាយស្រួលបំផុត៖

តំរូវការ៖

  1. Oden អាចរកបាន (http://www.megaupload.com/?d=H37JK3TV)
  2. ដោនឡោដ Flash Kenel ( http://www.multiupload.com/QQKN7NJAFT)
  3. Kie សំរាប់ Install Drivers Galaxy s2 ដោនឡូដពីទីនេះ (ដោនឡូដ Kie)
  4. Super oneclick អាចរកបានទីនេះ (ដោនឡូដ Super One Click)

របៀបដំណើរការ៖

តំបូងធ្វើការ Flash Kanel

ចូល Setting->Application->Development click USB Debugging  (Check on it)
1. ចុច Power off ទូរស័ព្ទ
2. ចុចជាប់ down both vol down+vol up នឹងដោតខ្សែ USB ទៅនឹង កុំព្យូទ័រ
3. ចុច volume up ដើម្បី accept warning
4. បើកកម្មវីធី  odin
5. នៅលើ PDA ចុចលើវា ហើយទាញយក Flash Kenel ដែលដោនឡូដ ចុចកន្ទុយ .Tar
6. ចុច start រងចាំ Reboot
ចុចលើ Super One Click រួចចុច Root ធ្វើតាមការនែនាំជាការស្រេច

ក្រោយពី Root ហើយនៅលើអេក្រង់ App យើងនឹងឃើញមាន Super User

ឥលូវចូលលើ Market -> search សូមវាយពាក្យ Galaxy s Unlock -> ចុច Install

បន្ទាប់ពី Install ហើយសូមចុចដំណើរការ Galaxy s Unlock ខាងចុងចុចលើពាក្យ Unlock GALAXYs2 ->ចុចលើ ដំណើរការមួយ

បន្ទាប់មកចុច ដំណើរការ២ (សំរាប់ Unlock) រងចាំទូរស័ព្ទរហូត Reboot —————>done

សូមវាយពាក្យ *#7465625# បើ Network Unlock និយាយថា OFF គឺ Unlock បានហើយ

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in Android News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s