វិធីដោះឡក់ (Unlock) iPhone 4S, 4, 3GS ដោយមិនបាច់ Jailbreak ឬប្រើត្រនាប់ស៊ីម Gevey Sim!

វាគួរឲចំលែកមែនទែនដែលយើងអាច Unlock ទូរស័ព្ទ iPhone​ 4S ដែលទើបចេញលក់ពី ក្រុមហ៊ុន AT&T អាមេរិច បាន។ ឥឡូវមើលពីរបៀប Unlock iPhone 4S, 4, 3GS ដោយមិនចាំបាច់បញ្ចូល Ultrasn0w ឬ  Gevey SIM ឡើយ ដោយតាមរយះការរកឃើញរបស់ Hacker​ ដែលគេអោយឈ្មោះថា  Michael Capozzi, ដោយគាត់បានប្រើល្បិចពិសេស អាចអោយ អ្នកប្រើប្រាស់ Unlock បាន។

ចំណាំ:របៀបខាងក្រោមនេះ Unlock បានតែ iphone របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិច AT&T ប៉ុណ្ណោះ

របៀបដំណើរការ៖

ជំហ៊ានទី 1: ត្រូវមាន AT&T SIM card បញ្ជូលក្នុងទូសរ័ព្ទ
ជំហ៊ានទី 2: សូមចុច call  611 សំរាប់បំរើអតិថិជន រហូតទាល់តែលឺសូរសំលេងរោទិរួចចុចបិទ
ជំហ៊ានទី 3: ចូលទៅក្នុង setting->បើក flymode
ជំហ៊ានទី 4: ដោះ AT&T SIM card ចេញ
ជំហ៊ានទី 5: ដាក់ស៊ីមដទៃផ្សេងចូល
ជំហ៊ានទី 6: បិទ wifi ចោលប្រកដថាមិន auto ភ្ជាប់ wifi
ជំហ៊ានទី 7: បិទ Airplane Mode ពេលនោះទូរស័ព្ទ iPhone នឹងចាប់ផ្តើមរក network.
ជំហ៊ានទី 8: Activation Required នឹងបង្ហាញលើអេក្រង់
ជំហ៊ានទី 9: EDGE នឹងបង្ហាញលើបារខាងលើជ្រុងខាងឆ្វេង
ជំហ៊ានទី 10: រងចាំប្រហែល 20-30 វិនាទី រួចបិទទូរស័ព្ទ (power off)
ជំហ៊ានទី 11: បើកទូរស័ព្ទ iPhone វិញ ពេលនោះ Activation Required នឹងបង្ហាញលើអេក្រង់
ជំហ៊ានទី 12: នៅពេលដែលអ្នកឃើញ signal bar, សូមចុចលើ setting ->Cellular Connection
ជំហ៊ានទី 13: ដកស៊ីមកាដ ចេញ
ជំហ៊ានទី 14:Activation Required នឹងបង្ហាញលើអេក្រង់ចេញជាលើកទីពី
ជំហ៊ានទី 15: ដាក់ស៊ីមកាដចូល ជាការស្រេច SIM card – Unlocked!

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s