វិធីជេលប្រេកនិងអាប់ដេត iOS5.0.1 ដោយមិនឲជាប់ឡក់ Lock និងមិនជាប់ឡូហ្គូផ្លែប៉មនៅពេលបិទបើកម៉ាស៊ីន!

ចុចត្រង់នេះ​ 🙂 ដើម្បីមើលពត៌មានបន្ថែម។

បញ្ជាក់! : វាមិនជាប់ឡូហ្គូផ្លែប៉មនៅពេលបិទបើកម៉ាស៊ីនពិតមែន,​ ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រើ iBooty 2.3 ឬ Redsn0w 0.9.9b8 ដើម្បី Tether Boot ដើម្បីឲ Cydia, Internet Safari និង Message ដំណើរការបាន។

About appleworldsr

Hard working
This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s