សរសេរអក្សរខ្មែរ ហើយ Copy ទៅដាក់ក្នុង Facebook ដោយប្រើ iPad 2 , កំណែថ្មី​ iOS5.0.1 ដោយមិនបាច់ជេលប្រេកអ្វីទាំងអស់

Download ទាញយកចុចត្រង់នេះ 🙂

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s